Δευτέρα, 4 Μαΐου 2009

Δρόμος Ράστ


Δρόμος: Ράστ

Ο Δρόμος Ράστ έχει διαφορετική ανιούσα και κατιούσα κλίμακα. Τα διαστήματα που προκύπτουν στην ανοδική κλίμακα είναι τα εξής: Τ-Τ-Η-Τ-Τ-Τ-Η. Όταν βρίσκεται σε καθοδική πορεία η έβδομη βαθμίδα του χαμηλώνει κατα ένα ημιτόνιο. Δηλαδή η διαφορά του με τη ματζόρε κλίμακα είναι το χαμήλωμα της 7ης βαθμίδας όταν βρίσκεται σε καθοδική πορεία.
Ρε Ραστ: Ανοδικό

Οι βασικές συγχορδίες του δρόμου Ραστ είναι: η πρώτη (+), η δεύτερη (-), η τέταρτη (+), η πέμπτη(+).


Ο Δρόμος Ράστ από τονική ΡΕ

Ραστ (ανοδική): D E F# G A B C# D
Διαστήματα: 2-2-1-2 - 2-2-1
Συγχορδίες: D, Em, G, A
Ραστ (καθοδική):D E F# G A B C D
Διαστήματα: 2-2-1-2 - 2-1-2
Συγχορδίες: D, Em, G, A


Παράδειγμα: Είμαστε Αλάνια
Δείτε Επίσης