Τετάρτη, 24 Ιουνίου 2009

Δρόμος Χιτζάζ

Δρόμος: Χιτζάζ
Ο Χιτζάζ είναι ένας από τους πιο συχνά χρησιμοποιούμενους δρόμους στη λαϊκή και δημοτική μας μουσική. Στις μουσικές παράδοσεις της Ανατολικής Μεσογείου, ο όρος Χιτζάζ καλύπτει μια οικογένεια χρωματικών τρόπων με κύριες εκδοχές, μεταξύ άλλων, τα Χιτζάζ, Χουμαγιούν, Χιτζασκιάρ, Ουζάλ.
Η κλίμακά του είναι η εξής:


Τα διαστήματα που προκύπτουν είναι τα εξής: Η-ΤΡ-Η-Τ-Η-Τ-Τ. (1-3-1-2-1-2-2). Βάσει αυτών, μπορούμε να «κατασκευάσουμε» το Χιτζάζ από όλους τους τόνους

-
Ο δρόμος Χιτζάζ από όλους τους τόνους:


βάση βαθμίδες

ντο --> ντο-ρεb-μι-φα-σολ-λαb-σιb-ντο
ρε --> ρε-μιb-φα#-σολ-λα-σιb-ντο-ρε
μι --> μι-φα-σολ#-λα-σι-ντο-ρε-μι
φα --> φα-σολb-λα-σιb-ντο-ρεb-μιb-φα
σολ --> σολ-λαb-σι-ντο-ρε-μιb-φα-σολ
λα --> λα-σιb-ντο#-ρε-μι-φα-σολ-λα
σι --> σι-ντο-ρε#-μι-φα#-σολ-λα-σι

-
Οι βασικές συγχορδίες του δρόμου Χιτζάζ είναι: η πρώτη (+), η δεύτερη (+), η τέταρτη (-), η έβδομη(-).
Δηλαδή στην τονικότητα Ρε του δρόμου Χιτζάζ, οι βασικές συγχορδίες είναι: η Ρε+, η Μιb+, η Σολ- και η Ντο-.


-
Τραγούδια γραμμένα στον δρόμο Χιτζάζ.

- Νύχτωσε χωρίς φεγγάρι
- Τα λερωμένα τα άπλυτα
- Το πλαστό το πασαπόρτι
- Ξημερώνει και βραδιάζει
- Έλα απόψε στου Θωμά
Δείτε Επίσης